Klassekampen's logotype

Klassekampen

News · Oslo, Norway

Papiravisa

Retningslinjer for annonsering

• Klassekampen følger MBLs retningslinjer for annonsepraksis. • Annonser som er åpenbart lovstridige, uriktige eller villedende kan nektes inntatt. • Annonser som er av redaksjonell karakter og form, må være merket ”annonse” på egen linje øverst i annonsen. • Alt annonsemateriell skal tilfredsstille de tekniske krav Klassekampen oppgir. • Avisen er ikke ansvarlig for feil i materiell mottatt fra annonsør. • Reklamasjoner må fremsettes snarest mulig og senest 14 dager etter innrykksdato. • Klassekampens ansvar for feil i annonsen er begrenset til annonsens avtalte pris. • Klassekampens betalingsfrister angitt på faktura må overholdes. Det tilkommer purregebyr ved for sen betaling. Unntaksvis kan spesielle betalingsfrister avtales. • Forskuddsbetaling kan bli krevd der Klassekampen mener det er nødvendig.

Bestillingsfrister og materiell

Bestillingsfrister (for garantert plassering)
Hovedavisen: to virkedager før innrykk klokken 12.00
Bokmagasinet: fem virkedager før innrykk klokken 12.00
Musikkmagasinet: tre virkedager før innrykk klokken 12.00

Materiell
Ferdigprodusert materiell sendes i høyoppløselig format til annonse@klassekampen.no senest én virkedag før innrykk klokken 12.00. For bokmagasinet sendes materiell senest to virkedager før innrykk klokken 12.00. Foretrukket fargeprofil er ISOnewspaper26v4. Sort tekst eksporteres kun i sort for å unngå mispass.

Om annonsen skal produseres av Klassekampen, sendes manus og logo til annonse@klassekampen.no senest to virkedager før innrykk.
Avbestilling må foreligge senest to virkedager før innrykk (bokmagasinet 4 dager før innrykk) klokken 12.00. Om avbestilling foreligger for sent, faktureres 50% av det avtalte beløp.  

Ta kontakt med annonse@klassekampen.no for eventuelle spørsmål.
Click the button on products to create an inquiry